Otvoriť menu Naposledy aktualizovaná: 27.07.2022

Informácie o plánovaných a odovzdaných formách pomoci pre odvetvie kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu.

Nájdite si dotáciu určenú pre vás

Fyzická osoba / zamestnanec

Rozbaliť text

Jednotlivec alebo zamestnanec v pracovnom pomere.

Môžete využiť výzvu:

Mohli ste využiť výzvy:

COVID dotácia pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle
Ministerstvo kultúry
03. máj – 30. jún 2021
Odkaz na výzvu

Prvá pomoc
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
marec – október 2020

Prvá pomoc +
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
október 2020 – február 2021

Pomoc ++
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
február – jún 2021
Odkaz na výzvu

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry
Ministerstvo kultúry
december 2020

Výzva 4/2021 – Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 5/2021 – Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 6/2021
Fond na podporu umenia
01. 02. – 01. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 7/2021
Fond na podporu umenia
22. 02. 2021 – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 8/2021
Fond na podporu umenia
15. 03. 2021 – 19. 04. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KOMUNITY – Komunitné aktivity
Nadácia mesta Bratislavy
15. 02. 2021 – 31. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Štipendijný program UMENIE
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01 – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Živnostník

Rozbaliť text

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom. Živnostník je zapísaný v živnostenskom registri.

Môžete využiť výzvu:

Mohli ste využiť výzvy:

COVID dotácia pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle
Ministerstvo kultúry
03. máj – 30. jún 2021
Odkaz na výzvu

Prvá pomoc
marec – október 2020

Prvá pomoc +
október 2020 – február 2021

Prvá pomoc ++
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
február – jún 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 4/2021
Fond na podporu umenia
11. 01. – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 6/2021
Fond na podporu umenia
01. 02. – 01. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 8/2021
Fond na podporu umenia
15. 03. 2021 – 19. 04. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 4/2021 – Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 5/2021 – Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 7/2021
Fond na podporu umenia
22. 02. 2021 – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Tvorba a uvedenie diela
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01. – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KOMUNITY – Kultúrne podujatia
Nadácia mesta Bratislavy
18. 02. 2021 – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
Mesto Trenčín
do 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva Mikroprogram PSK 2021 – Program 2 „Kultúra“
Prešovský samosprávny kraj
15. 01. – 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Obchodná spoločnosť

Rozbaliť text

patria sem: verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.), komanditná spoločnosť (k.s.), akciová spoločnosť (a.s.), jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.), spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a aj jednoosobové s.r.o.

Môžete využiť výzvu:

Mohli ste využiť výzvy:

Prvá pomoc
marec – október 2020

Prvá pomoc +
október 2020 – február 2021

Prvá pomoc ++
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
február – jún 2021
Odkaz na výzvu

Dotácia na nájomné
Ministerstvo hospodárstva
od 16.12.2020 do 28.02.2022
Odkaz na výzvu

Dotácia pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu
Ministerstvo hospodárstva
až do výšky 800 000 €
do 31. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Dotácia pre jednoosobové s.r.o.
Ministerstvo kultúry SR
až do výšky 125 000 €
28. 09. – 31. 10. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 1/2021 – Podpora návštevnosti na kinematografické diela
Audiovizuálny fond
15. 03.- 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 4/2021
Fond na podporu umenia
11. 01. – 28. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 5/2021 – Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 5/2021 – Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond
30. 03. – 04. 10. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 6/2021
Fond na podporu umenia
01. 02. – 01. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 7/2021
Fond na podporu umenia
22. 02. 2021 – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 8/2021
Fond na podporu umenia
15. 03. 2021 – 19. 04. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Tvorba a uvedenie diela
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01. – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Kultúrne priestory
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01. – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KOMUNITY – Kultúrne podujatia
Nadácia mesta Bratislavy
18. 02. 2021 – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
Mesto Trenčín
do 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva predsedu PSK 2021 – Program 2 „Kultúra“
Prešovský samosprávny kraj
15. 01. – 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva Mikroprogram PSK 2021 – Program 2 „Kultúra“
Prešovský samosprávny kraj
15. 01. – 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 4/2021 – Rozvoj audiovizuálnych technológií v SR
Audiovizuálny fond
30. 03. – 06. 09. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 3/2021 – Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 11. 2021
Odkaz na výzvu

Neziskové organizácie

Rozbaliť text

patria sem: občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy

Môžete využiť výzvu:

Mohli ste využiť výzvy:

COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre
Ministerstvo kultúry
od 2.000 do 50.000 eur
01. 03. – 30. 03. 2021
Odkaz na výzvu
Zúčtovanie

Prvá pomoc
marec – október 2020

Prvá pomoc +
október 2020 – február 2021

Prvá pomoc ++
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
február – jún 2021
Odkaz na výzvu

Výzva 4/2021 – Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Audiovizuálny fond
18. 01. – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Tvorba a uvedenie diela
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01. – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 4/2021
Fond na podporu umenia
11. 01. – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 6/2021
Fond na podporu umenia
01. 02. – 01. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 7/2021
Fond na podporu umenia
22. 02. 2021 – 22. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva č. 8/2021
Fond na podporu umenia
15. 03. 2021 – 19. 04. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Kultúrne priestory
Nadácia mesta Bratislavy
28. 01. – 26. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KULTÚRA – Rozvoj kapacit organizácií
Nadácia mesta Bratislavy
18. 02. 2021 – 29. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KOMUNITY – Komunitné priestory
Nadácia mesta Bratislavy
15. 02. 2021 – 31. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Grantový program KOMUNITY – Komunitné aktivity
Nadácia mesta Bratislavy
15. 02. 2021 – 31. 03. 2021
Odkaz na výzvu

Dotácie na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti
Mesto Trenčín
do 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva Mikroprogram PSK 2021 – Program 2 „Kultúra“
Prešovský samosprávny kraj
15. 01. – 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Výzva predsedu PSK 2021 – Program 2 „Kultúra“
Prešovský samosprávny kraj
15. 01. – 28. 02. 2021
Odkaz na výzvu

Pomohlo sa sumou

111 793 913,06€

Nezriaďovaná kultúra

65 951 171,41€

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
„Prvá pomoc“, „Prvá pomoc +“ a „Prvá pomoc ++“

Zobraziť detailSkryť detail

Určené:
zamestnávateľom v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

SZČO v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im klesli tržby o najmenej 20 %

zamestnávateľom v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

SZČO a jednoosobovým s.r.o. v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktoré nemajú príjem z podnikania

15 673 083€

Ministerstvo kultúry SR
COVID dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v KKP

Zobraziť detailSkryť detail

Výzva bola určená pre špecifické obchodné spoločnosti s ručením obmedzeným podnikajúce v odvetví kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu (ďalej ako „odvetvie KKP“), ktoré dlhodobo vykonávajú ekonomickú činnosť a majú jedného spoločníka – fyzickú osobu, teda tzv. “jednoosobové s.r.o”. Spoločnosť musela mať medziročný pokles tržieb najmenej 30% za kalendárny rok 2020 oproti kalendárnemu roku 2019.

Dotácia je určená na pokrytie bežných výdavkov prijímateľa dotácie, ktoré vznikli a boli prijímateľom uhradené počas oprávneného obdobia a to od 1.1.2021 do 31.3.2022.

Minimálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 2 000 EUR a maximálna výška dotácie je 125 000 EUR.

8 574 500€

Fond na podporu umenia (FPU)
Mimoriadna výzva 2/20

Zobraziť detailSkryť detail

Výška oprávnenej podpory na žiadateľa od 1 500€ do 3 000,00 €

Určené pre profesionálov pôsobiacich v oblasti divadla, tanca, hudby, literatúry a vizuálneho umenia, ale aj pre tých, ktorí teoreticky reflektujú kultúru a umenie, alebo sa organizačne a manažérsky podieľajú na realizácii rôznych profesionálnych aktivít v oblasti umenia a kultúry.

7 610 506,00€

Ministerstvo hospodárstva SR
Dotácia pre mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu

Zobraziť detailSkryť detail

Cieľom výzvy bolo poskytnúť dotáciu na nepokryté fixné náklady pre mikro, malé a stredné podniky v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu za obdobie, v ktorom mali významne sťažené podmienky pre vykonávanie svojej podnikateľskej činnosti – marec až december 2020.

Oprávnený žiadateľ: právnická osoba – podnikateľ, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019 a za oprávnené sťažené obdobie skončil v strate.

Sťažené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

5 901 474€

Ministerstvo kultúry SR
COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúry

Zobraziť detailSkryť detail

Výzva bola určená občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám dlhodobo pôsobiacim v kultúre. Sú to napríklad divadelné súbory, prevádzkovatelia kultúrnych priestorov alebo organizátori rôznych festivalov. Prostredníctvom tejto výzvy ministerstvo kultúry formou dotácií preplatilo subjektom dlhodobo profesionálne pôsobiacim v sektore kultúry 20% ročných prevádzkových nákladov a 80 % medziročného rozdielu v príjmoch z kultúrnej činnosti, ktorých príčinou je pandémia COVID-19.

Dotáciu mohli získať všetky subjekty, ktoré mali medziročný pokles príjmov z kultúrno-kreatívnej činnosti minimálne o 30 percent. Minimálna výška požadovanej dotácie na jedného žiadateľa môže byť 2 000 EUR a maximálna výška dotácie je 50 000 EUR.

3 448 000€

Ministerstvo kultúry SR
COVID dotácia pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v KKP

Zobraziť detailSkryť detail

Doterajšia celková výška dotácie je orientačná, pretože financie sa vyplácajú postupne po spracovaní žiadosti.

Výška dotácie na žiadateľa bola 4 000 € alebo 6 000 € podľa výšky zaplatených sociálnych odvodoch za rok 2020.

Žiadateľom o poskytnutie na základe dotácie podľa tejto výzvy je fyzická osoba zapísaná v evidencii profesionálnych umelcov alebo v evidencii iných profesionálov v kultúre podľa zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia v znení neskorších predpisov vykonávajúca dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kreatívneho priemyslu a spĺňajúca ďalšie podmienky určené výzvou.

Žiadateľ musel v kalendárnom roku 2020 mať preukázateľný pokles príjmov najmenej o 30% oproti kalendárnemu roku 2019.

1 122 893€

Fond na podporu umenia (FPU)
Mimoriadna výzva 1/20

Zobraziť detailSkryť detail

Štipendium – fyzické osoby – jednotlivci, pôsobiaci v oblasti umenia a kultúry


Dotácia – žiadatelia, ktorí preukázateľne pôsobia a realizujú aktivity v oblasti výskumu, kritiky a odbornej reflexie umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu.

1 000 000€

Audiovizuálny fond (AVF)

Zobraziť detailSkryť detail

Mimoriadny COVID transfer Ministerstva kultúry do AVF na navýšenie finančných zdrojov určených na podporu distribúcie audiovizuálnych diel a návštevnosti a prevádzky kinosál vzhľadom na pokles tržieb spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19

853 200€

Ministerstvo kultúry SR
COVID pomoc pre technické a podporné profesie v súbehu

Zobraziť detailSkryť detail

Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry. Dotácia bola určená pre fyzické osoby vykonávajúce technické a podporné profesie v oblasti kultúry, ktore mali súbeh príjmov zo závislej činnosti a podnikania – z tohto dôvodu nemohli za obdobie marec až september 2020 čerpať finančnú pomoc v rámci opaternia „Prvá pomoc“ Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

612 900€

Audiovizuálny fond (AVF)
Výzva 3/2020

Zobraziť detailSkryť detail

Zvýšená podpora distribúcie audiovizuálnych diel v Slovenskej republike.

539 800€

Audiovizuálny fond (AVF)
Výzva 9/2020

Zobraziť detailSkryť detail

Mimoriadna podpora na zabezpečenie programu, návštevnosti a prevádzky kinosál v Slovenskej republike.

448 812€

Fond na podporu kultúrnych národnostných menšín (KULT MINOR)
Mimoriadna výzva 1/2020

Zobraziť detailSkryť detail

Poskytnutie štipendia pre oprávnených žiadateľov pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.

57 573,65€

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Schéma pomoci v cestovnom ruchu

Zobraziť detailSkryť detail

Výzvu mohli využiť aj žiadatelia z kultúry. Napríklad: činnosti múzeí (umelecké múzeá, múzeá šperkov, nábytku, kostýmov, keramiky a striebornych predmetov; prírodopisné, vedecké a technické múzeá, historické múzeá, vrátane vojenskych; ostatné špecializované múzeá; skanzeny), prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí.

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii.

Pomohlo sa sumou

28 600 054€

Zriaďovaná kultúra

16 627 593€

– Udržania zamestnanosti v ZUŠ

COVID podpora pre základné umeleckú školy.

Zobraziť detailSkryť detail

V projekte Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ bolo k 11. 3. 2022 vyplatených 16 627 593 eur a to 292 ZUŠ na 6383 zamestnancov.

Spoločný projekt MŠVVŠ a MPSVR zameraný pre verejné, cirkevné aj súkromné základné umelecké školy.

Viac informácií na tomto odkaze.

6 936 189€

– Zriadené organizácie MK SR

Transfer „COVID“ príspevkov navyše pre 31 organizácií.

Zobraziť detailSkryť detail

137 585 013€
Transfer príspevkov pre štandardné fungovanie v roku 2020

Zoznam organizácií:
Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti,
Divadelný ústav,
Divadlo Nová scéna,
Hudobné centrum,
Kunsthalle Bratislava,
Literárne informačné centrum,
Múzeum Slovenského národného povstania,
Národné osvetové centrum,
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
Slovenská filharmónia,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu,
Slovenská národná galéria,
Slovenská národná knižnica,
Slovenská ústredná hvezdáreň,
Slovenské centrum dizajnu,
Slovenské národné divadlo,
Slovenské národné múzeum,
Slovenské technické múzeum,
Slovenský filmový ústav,
Slovenský ľudový umelecký kolektív,
Štátna filharmónia Košice,
Štátna opera
Štátna vedecká knižnica,
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici,
Štátna vedecká knižnica v Košiciach,
Štátne divadlo Košice,
Štátny komorný orchester v Žiline,
Tanečné divadlo Ifjú Szivek,
Umelecký súbor Lúčnica,
Univerzitná knižnica v Bratislave,
Ústredie ľudovej umeleckej výroby.

2 780 764€

– príspevkové organizácie MK SR

výpadky príjmov

Zobraziť detailSkryť detail

Príspevkové organizácie ministerstva kultúry, mali v pandemickom období obmedzenú činnosť a zaznamenali finančné straty. Podporili sme ich preto ďalšou finančnou pomocou.

2 255 508€

– Verejnoprávne médiá

Transfer „COVID“ príspevkov navyše pre RTVS a TASR

Zobraziť detailSkryť detail

44 581 937€
Transfer príspevkov pre štandardné fungovanie v roku 2020

Projekty na podporu kultúry

Online živé umenie

Zobraziť detailSkryť detail

Ministerstvo kultúry SR a Národné osvetové centrum v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami spustilo nový projekt Online Živé umenie, v rámci ktorého vznikol streamovací a zároveň predajný portál e-vstupeniek – navstevnik.online

Navstevnik.online v tejto nepriaznivej dobe pre kultúru uľahčuje prístup k podujatiam tým, že prináša živé umenie formou záznamov alebo live streamov do všetkých domovov. Live streamovanie divadelných predstavení, tanca, hudby, a iných divadelno-tanečných formátov prebieha na portáli navstevnik.online priamo od usporiadateľa predstavenia/ inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

K 31.12.2020 sa uskutočnilo 80 termínov vysielania zo 43 predstavení, z ktorých bolo 9 predstavení vysielaných naživo. Na predstavenia sa predalo 6 800 vstupeniek.

Na portál navstevnik.online prispievajú svojimi online predstaveniami inštitúcie : Divadlo Nová scéna, Slovenský ľudový umelecký kolektív/SĽUK, Slovenské národné divadlo, Štátna opera Banská Bystrica, Štátne divadlo Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Umelecký súbor Lúčnica, Tanečné divadlo Ifjú Szivek.

Klubtúra

Zobraziť detailSkryť detail

Projekt je financovaný Ministerstvom kultúry SR, ktoré na jeho realizáciu vyčlenilo 150 000 Eur.

Finančné prostriedky sú použité na kompletnú produkciu 20 koncertov a ich televízny záznam, pričom tieto budú kompletne zabezpečené regionálnymi umeleckými technickými pracovníkmi, ktorých práca bola v dôsledku pandémie výrazne obmedzená.

Výsledkom projektu je finančná podpora a zviditeľnenie nezávislých hudobných klubov a komunitných centier, umelcov, ale aj umeleckých technických pracovníkov.

Ostatné opatrenia prijaté kvôli korone

Pomoc pre festivaly a kultúrne udalosti

Zobraziť detailSkryť detail

Možnosť posunutia platnosti zakúpených vstupeniek sa predĺži až do 30. júna 2023. Ak nebude záujemca súhlasiť s náhradným termínom akcie, resp. bude žiadať vrátenie vstupného za už zakúpenú vstupenku, organizátor bude mať naďalej na vrátenie peňazí 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia.

Pomoc pre rádiá

Zobraziť detailSkryť detail

Novela zákona o vysielaní a retransmisii prináša aj tzv. COVID-ové opatrenia pre rádia, ktoré im majú zaistiť väčšie príjmy z mediálnej komerčnej komunikácie. Zjednodušujú sa pravidlá umiestňovania produktov za odplatu v rozhlasových programoch. Do vysielacieho času vyhradeného reklame sa nebude započítavať dlhšie reklamné oznámenie a ani výzva na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku. Uvoľnia sa tiež podmienky vysielania sponzorovaných programov.

Zmena 2% na dobrovoľný príspevok pre umelcov

Zobraziť detailSkryť detail

Umelcom sa na celý rok zdobrovoľní odvádzanie dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení)

Úprava pre väčšiu podporu cez verejné fondy

Zobraziť detailSkryť detail

Vďaka zákonu sa tiež výrazne rozšíria možnosti podpory z verejnoprávnych fondov – Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fondy budú môcť poskytovať priamu pomoc na zmierňovanie mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia COVID-19, čo doteraz nebolo možné. Napríklad Audiovizuálny fond získa právo udeľovať mimoriadne štipendiá aj technickým zložkám podieľajúcim sa na vzniku audiovizuálnych diel, ako sú kameramani, zvukári, strihači a ďalší. Okruh oprávnených žiadateľov sa rozšíri i v prípade Fondu na podporu umenia. FPU tiež pribudne nová možnosť podporiť návštevnosť a prevádzku organizácií pôsobiacich v oblastiach umenia a kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP)

Úprava, aby mohlo Ministerstvo kultúry poskytovať finančné dotácie

Zobraziť detailSkryť detail

Séria legislatívnych zmien – nový dotačný zákon a tzv. antiCOVID-ová novela 2. Tie sa začali pripravovať ešte počas leta aj v diskusii s odborníkmi z KKP. Parlament ich v skrátenom legislatívnom konaní schválil 22. októbra a prezidentka Zuzana Čaputová podpísala 28. októbra 2020.

Príhovor ministerky

Pandémia zasiahla do našich životov nečakane a dramatickejšie, než čokoľvek iné za desiatky rokov. Najvýraznejšie zasiahla sektor kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, zatvorila dvere kultúrnych inštitúcií a podujatí. Ľudia, ktorí sa umením a kultúrou živia sa ocitli v bezprecedentnej situácii, niekedy až v ohrození základného fungovania.

Preto, aby sme dokázali pružne reagovať na potreby kultúrnej obce, sme vypracovali sériu legislatívnych zmien, vďaka ktorým by sme mohli poskytovať dotácie počas mimoriadnej situácie.

Náš “Korona tím” v úzkej spolupráci s predstaviteľmi a predstaviteľkami kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu tvorí ďalšie formy pomoci, aby boli čo najprístupnejšie a najefektívnejšie pre čo najväčší okruh pracujúcich v tomto sektore.

Iba spolu to zvládneme.

Natália Milanová